Intern kiesstelsel

Besluiten moeten worden genomen met draagvlak van de gehele kiesvereniging. Het Platform is dienstbaar aan haar leden en achterban. Om dit te verwezenlijken hebben we een intern kiesstelsel nodig, vooral voor kandidaatstelling.

Wij willen met ons intern kiesstelsel bereiken:

  • representatie vanuit de regio’s & dat besluiten zo veel mogelijk worden genomen op het laagste niveau;
  • de realisatie van een gezonde balans, tussen gelijkwaardige democratische processen en beheersmechanismen om de kwaliteit volgens het profiel te waarborgen;
  • betrokkenheid van de plaatselijke politieke groeperingen.

Om dit te bereiken hebben wij een model geïnspireerd op het Zwitsers kiesstelsel vormgegeven.

Hoe kan jij invloed uitoefenen op de samenstelling van de fractie namens Platform voor Plaatselijke Belangen?

Invloed begint met het aanmelden van jouw plaatselijke politieke groepering. Hiermee krijg je ook inspraak op beslispunten zoals de vaststelling van de kandidatenlijst.

Regio's

Wij hebben Nederland verdeeld over 5 regio’s. Deze “kantons” gaan over hun eigen vertegenwoordigende deel op de kandidatenlijst. Op deze manier stellen wij, om en om, de eerste 45 plaatsen ter beschikking.

Regio Kieskringen Plaatsen
Noord 1. Groningen
2. Leeuwarden
3. Assen
12
Midden & Oost 4. Zwolle
5. Lelystad
7. Arnhem
8. Utrecht
9
Zuid-Oost 6. Nijmegen
18. ‘s-Hertogenbosch
19. Maastricht
7
Zuid-West 16. Middelburg
17. Tilburg
14. Dordrecht
13. Rotterdam
20. Bonaire
9
Holland 9. Amsterdam
10. Haarlem
11. Den Helder
12. Den Haag
15. Leiden
8

Sollicitatie en selectieprocedure

Aan de hand van het profiel bekijken wij iedere aangemelde kandidaat. Zo nodig wordt kaf van de koren gescheiden.

De kandidatencommissie plaatst toegelaten kandidaten op de groslijst. Ze geeft een advies over de volgorde voor de kieslijsten voor de interne verkiezingen. Iedere regio krijgt haar eigen kieslijst.

Er zijn kandidaten nodig voor de kieslijst. Deze personen zullen de regio’s vertegenwoordigen. Ben jij dat?

Iedere toegelaten kandidaat presenteert zichzelf in een filmpje van maximaal 90 seconden. Maak een indruk!

Interne verkiezingen

Iedere plaatselijke politieke groepering wordt opgeroepen om te komen stemmen. Stemming gaat met een speciaal ontworpen webformulier. U zult uw stem uit moeten brengen voor het sluiten van de interne verkiezing. Uw uitgebrachte stemming is bekend bij de kiescommissie en wordt gekoppeld zodat gewicht, regio en stemgerechtigdheid is vast te stellen.

De volgorde is maar een advies. Jij kan zelf de volgorde bepalen. Zet jouw voorkeurskandidaat bovenaan!

# Kandidaat punten
1. 12
2. 10
3. 9
4. 8
5. 7
6. 6
7. 5
8. 4
9. 3
10. 2
11. 1

Jij mag de onderste plaatsen leeg laten. Jij kan maximaal 11 kandidaten punten toekennen.

Een kandidaat mag tweemaal worden vermeld op het stemformulier. In de berekening van het aantal punten worden deze opgeteld. Maximaal kan een kandidaat dus 22 punten krijgen.

Jij kan andere kandidaten op jouw stemformulier zetten. Ruil ze in! Alle kandidaten uit de regio zijn toegestaan. Jij kan ook tot 3 kandidaten uit een andere regio op je stemformulier plaatsen. Enige voorwaarde is dat vermelde kandidaat door de sollicitatie- en selectieprocedure kwam.

Het zijn representerende verkiezingen. De plaatselijke groepering heeft het gewicht van het aantal leden dat ze heeft. Het gewicht is de factor waarmee de toegekende punten wordt vermenigvuldigd. Meerdere stemformulieren namens de plaatselijke groepering krijgen maar haar deel van het gewicht mee. Wil je meer invloed dan moet het ledenbestand groeien.

Kandidatenlijst

Om de kandidatenlijst te vullen wordt de uitslag van de interne verkiezing genomen. De top vijf vertegenwoordigd ieder hun eigen regio. Deze vijf kandidaten zijn de winnaars van de interne verkiezingen in hun eigen regio. Dit cyclische ritme herhaalt zich bij iedere volgende vijf (bij benadering vanwege het verschillende aantal plaatsen per regio beschikbaar gesteld). De kandidatencommissie interpreteert de uitslag om de volgorde van afwisseling van de regio’s te bepalen.

De kandidatencommissie heeft het recht om de lijst aan te vullen met “lijstduwers”.

De voorzitter van de kandidatencommissie is als inleveraar gemachtigd om op de Dag van Kandidaatstelling de resulterende lijst officieel te laten verwerken bij de Kiesraad.

Bij een zeer groot aantal kandidaten mag de kandidatencommissie besluiten om in plaats van een eenduidige lijst met maximaal 50 kandidaten, te gaan kiezen voor bijvoorbeeld vijf lijstengroepen. In dat scenario is er ruimte voor meer dan 200 kandidaten op de lijsten en zelfs meerdere lijsttrekkers.

Verkiezingsuitslag

De uitslag van de verkiezingen heeft ook nog invloed in de uiteindelijke samenstelling van de fractie. De Kieswet geeft de mogelijkheid aan kandidaten om de volgorde van de lijst te doorbreken door het verkrijgen van voorkeurstemmen. Met 25% van de kiesdeler (circa 15.000 stemmen) bemachtig jij als kandidaat de claim op een beschikbare zetel ongeacht de plek op de lijst.

Wij roepen iedere kandidaat op om zijn/haar eigen voorkeurscampagne te voeren. Jij zal jouw eigen regio representeren. Behaal zoveel mogelijk stemmen!

Iedere regio kan haar geluid kenbaar maken. Deze standpunten hoeven niet hetzelfde te zijn. Regio’s mogen in hun standpunten en belangen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Dialoog maakt argumenten sterker!

Directe democratie en referenda

Dit intern kiesstelsel wordt aangevuld met diverse manieren van directe democratie, waaronder referenda. Hiervoor ontwikkelen wij samen de ’tools’. Binnen het Platform hebben de plaatselijke politieke groeperingen een stem. Deze stem kan verdeeld worden over haar leden. Wij gebruiken dit als middel om over “de inhoud” te kunnen praten en de richting te kunnen bepalen.

Zo kunnen wij vormgeven aan het Platform voor Plaatselijke Belangen.