Het bestuur

aandrijvende kracht

Het Platform voor Plaatselijke Belangen is een initiatief gedragen door de Kiesvereniging van de Regio.

A.F.J. (Antoon) Huigens

secretaris/Penningmeester

Raadslid namens GemeenteBelangen in Apeldoorn.

S.G. (Sent) Wierda

voorzitter

Lijsttrekker Europees Parlement in 2019 namens vandeRegio.

Kandidaten die zich aanmelden zullen aan de hand van het kandidatenprofiel een plaatsingsadvies krijgen.

Als lid van de kandidatencommissie zal hij zichzelf niet kandidaat willen stellen op een verkiesbare plek.

Uiteindelijk gaan de regio’s over de definitieve kandidatenvolgorde. Hiervoor wordt een interne stemming georganiseerd.

Hij begeleid het proces van het totstandkomen van het verkiezingsprogramma. De aanpak van data-driven en evidence-based stellingname is een novum die recht doet aan het democratische proces. De grootste uitdaging is het abstraheren van de vele verschillende identiteiten en meningen, terwijl er ook een zeer ruime dekking van onderwerpen die relevant zijn voor de toekomstige fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal bereikt wordt.

Het platform kent een dienstbare houding tot de regiopolitiek en zo willen wij de plaatselijke politieke groeperingen versterken. Daarvoor is Instituut van de Regio bedoeld. Vanuit deze organisatie kunnen wij bijdragen aan het realiseren van:

  • vormings- en scholingsactiviteiten;
  • informatievoorziening;
  • onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland;
  • politiek-wetenschappelijke activiteiten;
  • politieke participatie van jongeren;
  • werven van leden;
  • betrekken van niet-leden bij activiteiten;
  • werving, selectie en begeleiding;
  • verkiezingscampagnes.

Het kernteam

voortstuwende kracht

Samen staan wij sterker!

Op dit moment zijn we het kernteam verder aan het vormen. Er zijn vacatures. Solliciteren kan door contact op te nemen.