Onze uitdaging en oplossingen

Wij geloven in de kracht van de regio. Volksvertegenwoordiging van onder af, namens de mensen, dienstbaar aan het plaatselijke belang en leefbaarheid. De uitdaging is groot om een grote diversiteit aan plaatselijke politieke groeperingen bij elkaar te brengen. Hun vrijheid en eigenheid is een kostbaar goed. Regionalisme is een serieus geluid en heeft een rol binnen het politieke systeem. De potentie is groot. Daarom gaan we de uitdaging aan!

Uitgangspositie is het behoud van de eigen identiteit. Voksvertegenwoordiging zonder last of ruggespraak. Beschermen van de eigen taal en cultuur en eigenheid. Opkomen voor al haar inwoners, ze een stem geven, en daarmee opkomen voor een oprechte democratie.

352 gemeenten

Dat betekend tot nu toe 352 politieke eilanden. Te vaak beperkt dit zich nog tot uitvoer van landelijk beleid. In veel gevallen kunnen we (nog) geen weerstand bieden en inspireren tot andere keuzes. Het zijn ook 352 kansen. Keuzes maken doen we immer in het belang van de inwoners van de regio zelf. Door decentralisaties zijn vele ingrijpende taken komen te liggen bij de gemeenten. Zoals de jeugdzorg, duurzaamheids-taakstellingen en de omgevingswet. Deze zware uitdagingen bieden ook kansen, mits we het goed aanpakken.

samenwerking

Samen staan we sterk. Dat weet iedereen! Toch bestaat er nog geen daadkrachtig landelijk samenwerkingsverband van plaatselijke groeperingen. Het gezamenlijk maken van politiek is essentieel, willen we de belangen van de inwoners zelf hoger op de prioriteitenlijst krijgen. Op dit moment voert de agenda van "Den Haag" en "Brussel" te vaak de boventoon en wordt voorbij gegaan aan de regionale belangen van de inwoners zelf. Door samenwerking vullen we dit politieke gat op.

2600 raadsleden

28,65% van alle raadsleden zijn ongebonden en kennen een plaatselijke benadering. De overeenkomst in aanpak levert een gemeenschappelijk gedachtegoed op. Kernbegrippen zijn zelfstandigheid, leefbaarheid en gezond verstand. Wij willen steeds aansluiting zoeken bij initiatieven van onder op. Voor de mensen, in plaats van over de mensen.

kandidatenlijst

Voor de deelname aan verkiezingen is een kandidatenlijst nodig. Wij willen deze vullen met volksvertegenwoordigers uit alle regio's.

Deze kandidaten dragen in hun eigen inzet binnen de politieke arena's bij aan de onderlinge verbinding, ook over de gemeentelijke grenzen heen.

instituut

Dossiervorming, onderbouwing, opleidingen zijn taken die uitgevoerd moeten worden om een samenwerking te professionaliseren. Hierin heeft digitalisering van politieke werkzaamheden een centrale rol.

Dit realiseren wij onder de noemer: Instituut van de Regio.

digitaal platform

Wij breiden onze diensten uit. Onze applicaties helpen om elkaar te leren kennen. Samen werken aan moties en amendementen, over de gemeentegrenzen heen. Op de hoogte blijven wat er speelt. En ondertussen de eigen fractie- en verenigings-werkzaamheden uitvoeren.

Het Platform voor Plaatselijke Belangen is dat platform!

Platform voor Plaatselijke Belangen

28,65% van Nederland is vertegenwoordigd door plaatselijke politieke partijen in de gemeenten. Ruim 2600 raadsleden zijn jouw volksvertegenwoordiger! Boodschap, visie, en continue inzet voor jouw leefbaarheid. Onafhankelijk, ongebonden en met behoud van eigen identiteit, taal en cultuur, met eenheid in verscheidenheid.

Wij geloven dat besluiten zo veel als mogelijk moeten worden genomen op het laagste niveau. In de gemeente en kleinere vertegenwoordigingen kunnen keuzes gemaakt worden in het belang van de mensen die het betreft.

Er blijven genoeg onderwerpen die niet op dat gemeentelijke niveau afspelen. Onderwerpen die impact hebben op jouw leven — onze toekomst. Wij willen er voor gaan zorgen dat jouw lokale volksvertegenwoordigers ook invloed krijgen op het “hogere niveau”.

Hiervoor werken wij samen: Platform voor Plaatselijke Belangen!

Dit gaan wij doen:

  • onafhankelijke raadsleden met elkaar in contact brengen;
  • professionaliseren door een platform te bieden om grensoverschrijdend samen te werken;
  • onze posities versterken door opleidingen aanbieden, verjonging ondersteunen en zorgen dat we inhoudelijk sterker staan;
  • met kandidaten uit alle regio’s een lijst vormen en deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in uiterlijk 2025;
  • het plaatselijke politieke geluid promoten en zo bijdragen aan een sterkere campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022;
  • het gezonde verstand van de inwoners weer terug brengen in de politieke arena.

Focus en Standpunten

Er is eenheid in verscheidenheid. Plaatselijke Belangen zijn vaak verschillend. Regio's zijn verschillend. Mensen zijn verschillend. Wij komen op nadrukkelijk voor deze verschillen. In onze aanpak herkennen wij elkaar. Wij zijn politiek wél hetzelfde. Wij bieden een platform om dit hoorbaar te maken. Een zeepkist. Een podium. Hoorbaar maken wat er lokaal speelt. Argumenteren waarom wij voor iets zijn, met het afwegen van de minderheidsstandpunten. Er is ruimte voor andere meningen. Dat maakt ons sterker! Er is respect voor elkaars perspectief.
Lokaal wat kan!

Lokaal wat kan!

Subsidiariteit en Decentralisatie

Maatwerk is onze kracht. Wij laten gemeenten en regio's over zichzelf beschikken. Draagvlak ontstaat wanneer het gesprek over de situaties ook zorgt voor win-win-situaties en wanneer er ook gezorgd wordt dat dit uitvoerbaar is.