Onderstaande afweging is nog niet volledig. Wij zullen diverse argumenten en gevolg nog verder toevoegen. Inbreng kunt u geven door contact met ons op te nemen en het invullen van het haalbaarheidsonderzoek.

Argumenten

Er zijn genoeg redenen waarom de plaatselijke politieke groeperingen (tot nu toe) altijd onafhankelijk en ongebonden zijn gebleven. Willen we deze situatie herzien, dan zouden we iedereen moeten overtuigen, terwijl we behoudende redenen niet naast ons neer mogen leggen. Deze argumenten brengen we hier in kaart.

Het is terecht dat plaatselijke politieke groeperingen twijfel hebben. De keuze om deel te nemen aan landelijke verkiezingen heeft grote gevolgen voor de eigen identiteit. Er is lef nodig. Het moet inzichtelijk worden waar de echte meerwaarde in zit. Meerwaarde voor de groepering.

Overtuig mij! 53.8%

Daarom hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit heeft ons aanvullende inzichten gegeven.

Voordelen en nadelen, kansen en bedreigingen, dat zijn de “vooroordelen” waarmee het een erg onzekere uitdaging is. Bij deelname aan landelijke verkiezingen moet je vertrouwen opbouwen in de organisatie die dat voor jou aanpakt. Jij moet overtuigd worden!

tegen deelname

tegen deelname 17.9%

“Wanneer je niets onderneemt, dan veranderd er ook niets.”  Dan is iedere groepering verantwoordelijk voor haar eigen ontwikkeling en koers. Dat is ook een prettige gedachte. Toch?

Lokaal. Vele plaatselijke politieke groeperingen definiëren zich als “niet-nationaal”. De afkeer bij de partij — maar des te meer bij hun achterban — van al het opgelegde beleid vanuit “Den Haag” is een overtuigende propositie. Wij identificeren ons met ons dorp, onze stad, onze gemeente, onze streek. Dit “ons” kan tegenover het “ons” van andere regio’s staan.

De ene partij is rechts, de andere is links. De ene zit in de oppositie, de andere bestuurd in de coalitie. Een ideologie kan de basis zijn van het eigen verkiezingsprogramma en gedrag in de raad.

Maar hoe verhoudt ons plaatselijke politieke geluid zich tot dat van anderen? Kunnen onze belangen nog wel vertegenwoordigd worden in de mengpot van zoveel andere belanghebbenden?

Je steekt je boven het maaiveld uit. Blind vertrouwen dat je onderdeel bent van een succesvolle organisatie. Maar… vanalles kan mis gaan. Het is en blijft politiek. Ego’s die belangrijker blijken. Rare opmerkingen, standpunten en gedragingen. Iedere imperfectie kan een zwakte zijn. Hoe serieuzer de deelname, hoe kwetsbaarder wij worden. De media graaft en vindt. Concurrentie wil ook graag een stok om mee te slaan.

En dan hebben we het nog geen eens over de impact dat het bovenstaande kan hebben op de (eigen) ongebonden partij. Of partijen en mensen onderling.

Er is ook genoeg onduidelijk. Een campagne en een politieke organisatie opbouwen wordt wel eens vergeleken met “het vliegen van een vliegtuig, terwijl je het in elkaar aan het zetten bent en de bemanning gek wordt van het continue (bijna) neerstorten”. Maar dat is wellicht ook de kracht: het is een snelkookpan waar veel meters gemaakt kunnen worden. Toch is het belangrijkste om te zorgen dat niemand overspannen raakt en de organisatie “op de dingen vooruit blijft lopen”. Deze onbegrensde onduidelijkheid is óók een sterk argument tegen deelname.

Zo succesvol waren de vorige pogingen niet. Zie ook het lijstje van andere initiatieven onderaan deze pagina.

Maar is dat voldoende om deelname aan verkiezingen niet te overwegen?

voor deelname

voor deelname 28.2%

“Iets proberen om ook iets te bereiken.”  Het is maar de eerste stap om het lef te hebben om te gaan werken aan verandering. Welke verandering dan ook. Samen staan wij sterk.

Er is succesvolle deelname aan de verkiezingen nodig om daarna ook te kunnen gaan beschikken over zetels en de daaruit voortkomende voordelen.

In de gemeenteraden staan wij — de ongebonden partijen — geregeld zonder “ondersteuning”. Er zijn dingen die je in de gemeente wilt regelen, maar waar we overgeleverd zijn aan het landelijke beleid. Andere partijen zeggen dan: “Wij gaan dit oppakken vanuit de fractie in de Tweede Kamer.” Of: “Onze Tweede Kamer-fractie pleit daar al voor!”. En precies dat, dat gaan wij ook doen! Doordat er voor de plaatselijke politieke groeperingen ondersteuning komt en vertegenwoordiging, kunnen wij ook die beleidsobstakels gaan aanpakken. Wij staan niet langer machteloos.

Nog belangrijker de ongebonden partijen zijn 28,65% van de gemeenteraden. Met één of meerdere zetels in de Tweede Kamer zijn we ook daar van een rol van betekenis. Wanneer een voorstel niet onze steun krijgt, dan kunnen ze in de gemeenten weerstand verwachten. Zo bepalen wij samen het nationale beleid. Zo — met subsidiariteit — dwingen we af dat besluiten zoveel mogelijk op het laagste niveau genomen worden.

Zonder zetel in de Staten-Generaal komen partijen niet in aanmerking voor subsidies volgens de Wet financiering politieke partijen. Dus er is dan (volgens art.7 lid 2 Wfpp) geen geld beschikbaar voor:

 • vormings- en scholingsactiviteiten;
 • informatievoorziening;
 • onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland;
 • politiek-wetenschappelijke activiteiten;
 • politieke participatie van jongeren;
 • werven van leden;
 • betrekken van niet-leden bij activiteiten;
 • werving, selectie en begeleiding;
 • verkiezingscampagnes.

Wij zouden aan verkiezingen moeten deelnemen om één of meerdere zetels te bemachtigen en daarmee financiering.

De schaalgrootte van een gemeentelijke partij is zeer beperkt in organisatie om te voorzien in opleidingen. Hiervoor is “schaalvergroting” en financiering nodig. Daarmee kunnen professionelere opleidingen worden aangeboden. Of het nu gaat om het leren van beter (aanstaand) raadslidmaatschap en de vele taken die daar bij komen kijken, of dat het gaat om de vaardigheden te leren die benodigd zijn om door te groeien. Is de volgende stap wellicht wethouderschap, of statenlid, of kamerlid? Met opleidingen verbeteren wij de mensen die we hebben, “binden” we ze aan onze groepering(en) en zorgen we voor een duurzame organisatie en continuïteit.

Things move along so rapidly nowadays that people saying: “It can’t be done,” are always being interrupted by somebody doing it. Chinees gezegde, opgeschreven in Puck uit 1902 (vrije quote geattribiteert aan Confusius)

zwaktes en bedreigingen

28,65%. De ongebonden politiek is een bedreiging voor het (nationale) politieke establishment. Het is in het belang van iedere andere partij dat wij niet samen gebracht worden. Hun bestaansrecht en machtspositie staat onder druk.

Een verkiezingscampagne is kostbaar. Nadat de waarborgsom (art. H12 Kieswet) van €11.250 is betaald, moet er voldoende budget over zijn. Des te minder geld er beschikbaar is, des te meer goede campagne-ideeën niet uitgevoerd kunnen worden. In alle gevallen moet er wel een afweging gemaakt worden of die bestemming wel realistisch, haalbaar en effectief zou zijn.

Dit is te verhelpen door actief fondsen te werven. Een budget tussen de €50.000 en €100.000 is zeer wenselijk. Bij bemachtigen van één of meer zetels kan er bij volgende verkiezingen gebruik worden gemaakt van partijfinanciering.

kracht en kansen

28,65%. De ongebonden politiek is een sterk geluid binnen het politieke landschap. Wanneer wij elkaar samen kunnen brengen staan wij sterk!

Ruim 400 dagen om te organiseren en campagne te voeren. Wij hebben geleerd van het verleden. Drie maand is te kort. Wij hebben alle tijd nodig om iedereen te bereiken. Iedere plaatselijke politieke groepering! Iedere stemgerechtigde. De tijd hebben we nodig om draagvlak en steun op te bouwen.

Het is onze kracht dat wij alvast vooruit kijken. Hierna (door nu al bezig te zijn) zullen we ons richten op het versterken van de ongebonden partijen in de gemeenten. Dat is de meest belangrijke netwerk. Vanuit dat netwerk kunnen we weer gaan investeren in de provinciale statenverkiezingen en daarmee de Eerste Kamerverkiezing. Hierna volgt het Europees Parlement. Vanaf nu moet iedere verkiezing ook resulteren in één of meerdere zetels. Wij claimen de huidige 28,65%, op ieder gremia, en zullen die verder uitbouwen.

De stemcultuur is verschillend. Wat werkt in de ene gemeente, werkt niet in de andere gemeente. Of is ronduit niet mogelijk. Omdat de plaatselijke politieke groeperingen in nagenoeg iedere gemeente vertegenwoordigd zijn, weten wij ook wat daar succesvol is. Wij vertrouwen de plaatselijke kandidaat en groepering(en) toe om daar zelf invulling in te geven. Terwijl we ook ondersteuning bieden om campagnes op elkaar af te stemmen.

Er ontstaan veel kansen door te digitaliseren. Het is anno 2020 zelfs noodzakelijk! Wij zullen een infrastructuur gaan aanbieden die zoveel mogelijk ondersteund. De gereedschapskist moeten we verder ontwikkelen, maar we kunnen uiteindelijk fysieke afstanden overbruggen en taken vergemakkelijken.

Wil deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal slagen, dan zijn het de volgende eigenschappen die ons succes bepalen:

 1. Het samen brengen van een substantieel deel van tussen de 750 en 800 ongebonden politieke partijen, op zo’n manier dat ze zich prettig voelen bij de samenwerking. En bovendien ze betrekken bij de campagne;
 2. Een ruime kandidatenlijst die een afspiegeling is van alle regio’s. Misschien moeten we wel meer dan 50 kandidaten — het Kieswettelijke maximum — op onze lijst plaatsen. Dit kan door per kieskringgroep een anders samengestelde lijst in te leveren;
 3. Het opzetten en uitbouwen van de benodigde en gewenste organisatie. Vooruitlopend op de partijfinanciering inrichten van een politiek wetenschappelijk instituut, een partijbureau en de faciliteiten voor informatievoorziening, opleiding en netwerk;
 4. Heel Nederland, dus iedere kiesgerechtigde, bereiken en onze boodschap kenbaar maken. Begrijpelijk, voelbaar en inzichtelijk. Duidelijk moet zijn dat onze insteek en onze belangen anders is (vergeleken met de anderen). Het manifest en latere verkiezingsprogramma omvat die boodschap. Met de campagne- en media-strategie vullen wij de benadering van onder af aan.

Wij zullen ons moeten onderscheiden en ons hoofd boven het maaiveld uitsteken.

Wij geloven in de kracht van de regio.

Kiesvereniging van de Regio over de plaatselijke politieke groeperingen

oplossingen en werkbare vorm

Wij komen met een platform om de plaatselijke politieke groeperingen te ondersteunen. Door voor hun de politieke route naar “Den Haag” te faciliteren. Te zorgen dat het geluid uit de regio, ook nationaal gehoord zal gaan worden. Dat een groot deel van de bevolking ook volksvertegenwoordigers krijgt in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Onze oplossing noemen wij: Platform voor Plaatselijke Belangen.

Besluiten nemen wij op het laagst mogelijke niveau. De afweging in de gemeenten is van hoogst belang in de afwegingen die we moeten maken op het nationale toneel.

Wij geloven in de kracht van de regio. Onze plaatselijke identiteit en belangen moeten we verdedigen. In het verlengde van subsidiariteit kunnen we zo de focus leggen op de regio’s. Wij beperken ons niet bij de (willikeurige) gemeentegrens, maar zien wel de gezamenlijke identiteit samen met onze buren. Regionalisme is niet een egoïsme, maar juist herkennen van de strijd en worsteling waar anderen mee kampen. De Friezen begrijpen de Zeeuwen. Ook in Europa herkennen we de culturele minderheden: van Schotland en Catalonië tot op de Balkan. Hun vrijheid is onze vrijheid. Om dat te bewerkstelligen moeten we een balans bieden aan nationale politieke geluiden die zich hebben ingegraven in de macht.

Een goed beleid realiseren in onze eigen regio(‘s) betekend ook dat we de leefbaarheid in andere regio’s mogelijk maken.

De plaatselijke groepering als hoogste orgaan, dwingt af dat wij ons vanuit de eigen kracht organiseren. Wij kennen geen partijdiscipline, alleen samenwerking. Doordat de gemeentelijke groeperingen zonder last of ruggespraak blijven handelen. Via adviezen geven ze de kamerleden richting.

Alle inzet op nationaal niveau moet gericht zijn op het faciliteren van de plaatselijke groeperingen. Hiervoor komen we met het “ANWB model”: dienstbare houding voor alle ongebonden raadsleden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Een fractie in welk gremia ook heeft een grote verzameling aan taken. Deze zullen we met zoveel mogelijk met op elkaar afgestemde tools willen gaan ondersteunen.

Voor de uiteindelijke fractie is het belangrijk om zich een dienstbare houding aan te nemen. Wij moeten de plaatselijke groeperingen ten dienst blijven. Bij het opstellen van de kandidatenlijst zullen we zoeken naar personen “die hun ego aan de kant kunnen zetten”, of op minst secundair laten zijn aan het dienstbare karakter. Hierin zal de steun van zijn/haar politieke groepering als een geloofsbrief dienen.

Bekijk het intern kiesstelsel en kandidatenprofiel voor meer informatie.

Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma zullen we zoveel mogelijk data-driven en evidence-based willen gaan werken. Hiermee geven wij de plaatselijke groeperingen inspraak én zorgen we dat wij per stellingname kunnen argumenteren hoeveel draagvlak er is. Doordat vele stellingen voorgelegd worden, en dat deze stellingen te koppelen zijn aan dossiers/stemmingen, wordt de koers van de kamerfractie bepaald op gemeentelijk niveau.

neveneffecten

Deelname aan verkiezingen en de daaruit voortkomende vertegenwoordiging in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft ook neveneffecten. Welke voordelen zijn er voor de plaatselijke politieke groeperingen?

Als individu wordt je niet lid van het Platform voor Plaatselijke Belangen. Je wordt lid van een plaatselijke politieke groepering. Wij verwijzen door naar de plaatselijke partijen om lid te worden. In eerste instantie sluit je aan bij een ongebonden partij in jouw gemeente. Als neveneffect kan nationale deelname hebben dat meerdere nieuwe leden zich op gemeentelijk niveau komen melden.

We beginnen de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 al vroeg. Doordat plaatselijke politieke groeperingen kandidaten naar voren schuiven voor de nationale kieslijst, kunnen ze zich in die campagne al laten horen. Herkenbaar zijn in het straatbeeld, met naam en plaatselijke partij. Of in de media. En bovendien het gemeentelijke geluid laten horen in de regionale debatten. Hierdoor kunnen we de persoons- en partij-bekendbaarheid vergroten.
Ook kan het campagneteam alvast warmdraaien en nieuwe vrijwilligers werven en opleiden. Ook kunnen toekomstige kandidaten voor 2022 worden gespot en klaargestoomd.

Ons doel is, omdat wij nu campagne voeren voor de Tweede Kamer in 2021, wij straks gezamenlijk in de gemeenteraadsverkiezingen de winst kunnen vergroten. Wij willen de 28,65% laten groeien!

Kijkend over de gemeentegrens heen. Samen moties en zienswijzen/brieven schrijven. Samen grip krijgen op wat er allemaal gebeurd in het politieke landschap. Van controlerende taken op gemeentelijk niveau, tot bestuurlijke daadkracht in coalitie en college-vorming, tot ook grip krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Wanneer we alle taken uitvoeren (volgens art. 7 lid 2 Wfpp) voor en óók door alle plaatselijke politieke groeperingen, dan zijn wij allemaal niet meer te stoppen. Dan zijn wij daadwerkelijk de grootste politieke beweging van Nederland.

andere initiatieven

In het verleden zijn er verschillende pogingen geweest om op bepaalde manieren de plaatselijke politieke groeperingen bij elkaar te brengen. Ieder met een eigen doelstelling en aanpak. Een aantal van deze initiatieven leven nog altijd voort.

Ons initiatief is deels een cumulatie van de vorige initiatieven, ook deels vanuit teleurstelling over de tekortkomingen en beperkingen, deels een poging om het beter te doen en hoop wel te slagen in de doelstelling. Wij sluiten vorige/andere initiatieven niet uit. Wij willen samenwerken!

Dit initiatief had tot doel om één of meerdere zetels in het Europees Parlement te bemachtigen. Hiermee wil de Kiesvereniging van de Regio dienstbaar zijn aan alle plaatselijke politieke groeperingen. Er is geen zetel bemachtigd, maar in 2024 zal ze weer deelnemen.

In amper 2 maand werd er een volledige organisatie en samenwerking met de Piratenpartij opgebouwd om campagne te voeren. Met 20 kandidaten was deze poging maar goed voor 10.692 stemmen.

Dit initiatief richt zich op (radicale) democratisering van de overheid en de samenleving. Een belangrijk element hierin is de besluiten weer (dicht)bij de burgers leggen. Dit is een benadering van onder af. Omdat deze insteek overeenkomt met subsidiariteit, is het voordehandliggend dat ze zich richt op gemeentelijke politiek. Code Oranje heeft in 2019 mee gedaan aan de provinciale verkiezingen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. In 2021 heeft ze deel genomen aan de Tweede Kamerverkiezingen en verkreeg 40.731 stemmen.

Vanuit de provinciale partijen die lid zijn van de OSF kwam Lokaal in de Kamer voort. Dit initiatief was goed voor 6.858 stemmen.

Met 37 kandidaten behaalde dit initiatief maar 2.842 stemmen.

De OSF is al sinds 1998 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Haar leden — de ongebonden provinciale politieke partijen — geeft voldoende stemgewicht voor één zetel. Dit komt neer op circa 3% van de stemmen.

Gezien de inrichting van het kiesstelsel voor de Eerste Kamer, is ze sterk afhankelijk van de de provinciale politieke groeperingen. Hun stem geeft richting aan het beleid in de senaat. Vanuit de gemeentelijke politieke groeperingen is er amper tot geen invloed, wat zorgt dat de verbroedering op gemeentelijk niveau niet echt is ontwikkeld.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De VNG heeft een expertgroep lokale politiek ingericht om te kijken hoe de plaatselijke politieke groeperingen ondersteund kunnen worden. Het nadeel is dat binnen de VNG er amper vertegenwoordiging is vanuit de plaatselijke politieke groeperingen, evenals deze expertgroep.

Sinds 2019 is het Kennispunt Lokale Politieke Partijen actief. ProDemos heeft een substantiële subsidie ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Per 1 januari 2021 is ze verzelfstandigd.