Wij willen graag een inschatting kunnen gaan maken van de haalbaarheid van deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ondertussen willen we ook een beter inzicht krijgen in de krachten, kansen en verbeterpunten binnen het veld van de ongebonden politiek. Ons doel met dit inzicht is de plaatselijke politieke groeperingen beter te kunnen gaan ondersteunen. Hiervoor is de overweging een kandidatenlijst op te gaan stellen maar een middel. In circa 35 vragen kunnen wij ook conclusies gaan trekken over de wenselijkheid van een instituut of andere vormen van ondersteuning.

Wij kijken uit naar uw inbreng.

(beantwoording van de meeste vragen zijn optioneel)


Haalbaarheidsonderzoek

1over de groepering
2contactpersoon
3intrinsieke waarden van de groepering
4visie op Tweede Kamerverkieizngen
Geef hier uw gremia aan. Bijvoorbeeld de gemeente of provincie waarin uw politieke groepering is gevestigd.
Gezondheid: 0%
Hoe gezond is uw kandidatenlijst? Bij (30%) en lager heeft u geen capabele vervangers voor een raadslid die stopt, bij (60%) en lager heeft u twijfels over de slagkracht van de fractie na vervanging, bij (100%) maakt u zich totaal geen zorgen en is iedereen vervangbaar. Bij (0%) negeren we deze vraag.