Wij willen graag een inschatting kunnen gaan maken van de haalbaarheid van deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ondertussen willen we ook een beter inzicht krijgen in de krachten, kansen en verbeterpunten binnen het veld van de ongebonden politiek. Ons doel met dit inzicht is de plaatselijke politieke groeperingen beter te kunnen gaan ondersteunen. Hiervoor is de overweging een kandidatenlijst op te gaan stellen maar een middel. In circa 35 vragen kunnen wij ook conclusies gaan trekken over de wenselijkheid van een instituut of andere vormen van ondersteuning.

Wij kijken uit naar uw inbreng.

(beantwoording van de meeste vragen zijn optioneel)


Haalbaarheidsonderzoek

Geef hier uw gremia aan. Bijvoorbeeld de gemeente of provincie waarin uw politieke groepering is gevestigd.
Gezondheid: 0%
Hoe gezond is uw kandidatenlijst? Bij (30%) en lager heeft u geen capabele vervangers voor een raadslid die stopt, bij (60%) en lager heeft u twijfels over de slagkracht van de fractie na vervanging, bij (100%) maakt u zich totaal geen zorgen en is iedereen vervangbaar. Bij (0%) negeren we deze vraag.
Wanneer u ons geen toestemming geeft zullen wij de aangeleverde (persoons)gegevens na verwerking van dit haalbaarheidsonderzoek niet meer gebruiken.
realisatie in deze of de vorige raadsperiode
Wanneer u geen overduidelijk idee heeft van de ideologie, dan kunt u de 8 waarden test maken. Vul die test in vanuit het denkkader van uw politieke groepering. U kunt dan ook de parameters (in de adresbalk na de '?') vermelden.
Eigenheid: 0%
Inzicht: 0%
Hoeveel inzicht heeft u in andere niet-nationale partijen? (0%) geeft aan dat u totaal geen idee heeft, bij (50%) u enig idee heeft, terwijl (100%) u alles weet.
Deze vraag is alleen relevant wanneer in uw gremia ook andere niet-nationale partijen vertegenwoordigd zijn. In dat geval kunt u uw unique sellingpoint vermelden.
Wanneer u de bovenste drie categorieën (Openbaar Bestuur, Sociaal Domein, Fysiek Domein) aanvinkt, dan trekken we de conclusie dat uw fractie sterk is in alle daaronder te plaatsen portefeuilles.
Wanneer u de bovenste drie categorieën (Openbaar Bestuur, Sociaal Domein, Fysiek Domein) aanvinkt, dan trekken we de conclusie dat uw fractie zwak is in alle daaronder te plaatsen portefeuilles.
Waarde: 0%
Meerdere toegestaan. Vermeld bijvoorbeeld een provinciale politieke partij, of platformen zoals de OSF, VPPG, Code Oranje, EFA/EA ... en ook VNG, IPO, CoR, ...
Inschatting: 0%
Potentie: 0%
-1 zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal per 2021
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stemde 29% op een niet-nationale politieke partij. Zou goed zijn voor 43 zetels in de Tweede Kamer. Bij de provinciale-statenverkiezing van 2019 kwamen de niet-nationalen niet verder dan 3%, en daarmee maar 1 zetel in de Eerste Kamer (goed voor 4 kamerzetels). Bij -1 negeren wij uw antwoord.
maximaal 7 antwoorden mogelijk — het is bedoeld om in uw antwoord voldoende te prioriteren
Risico: 0%
Waarschijnlijkheid: 0%
de inzet van uw partij is natuurlijk afhankelijk van het succesvol opzetten van dit project. Hoe waarschijnlijk is het dat u dit doet?
Hier is ruimte voor aanvullende opmerkingen. Wat wilt u ons nog meer meegeven?