Profiel

Het Platform voor Plaatselijke Belangen geeft van sommige personen een profiel. Bijvoorbeeld kandidaten tijdens verkiezingen, of de deelnemers binnen het Instituut van de Regio.

Personen

Sent G. Wierda

voorzitter Kiesvereniging van de Regio directeur Instituut van de Regio