Groepering

Het Platform voor Plaatselijke Belangen richt zich op de plaatselijke politieke groeperingen. Via hun deelneming kunnen wij raadsleden en andere politieke ambtsdragers gaan ondersteunen.

Lidmaatschap

De wet stelt eisen aan de relatie tussen platform en groepering.

Intern kiesstelsel

Groeperingen hebben stemrecht voor de kandidatenlijst. We hebben een methode om te zorgen dat het plaatselijke geluid hoorbaar is, ook op “nationaal niveau”.

Diensten

Platform voor Plaatselijke Belangen

Het instituut van de Regio biedt aan de plaatselijke politieke groeperingen een kieslijst aan. Met deze kieslijst kan er meegedaan worden aan verkiezingen. Ze ondersteunt de kandidaten, bijvoorbeeld met een programma.

Bij een succesvolle verkiezing is het resultaat één of meer zetels. Het instituut zal onderdeel van haarzelf laten optreden als politiek-wetenschappelijk instituut, maar ook een onderdeel als het partijbureau en fractie-ondersteuning.

Ook zonder zetels zal het platform zich gaan inzetten om de plaatselijke belangen te behartigen. In dat geval op een niet-politieke manier.

OpThema

OpThema is een stemhulp. Het platform wil in 2022 ten tijde van de gemeenteraads-verkiezingen er voor zorgen dat in iedere gemeente alle politieke partijen wordt betrokken. Het is in het belang van de plaatselijke politieke groeperingen om te zorgen dat het debat — inclusief stemhulpen — zoveel mogelijk gaat over de plaatselijke onderwerpen.

 

partijadministratie.nl

Als lid van het platform kunt uw groepering gratis gebruik maken van deze dienst. Door gestandardiseerd de administratie te doen, zorgen wij er samen voor dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Inclusief de verzwaring die op alle politieke groeperingen afkomt met de Wet op Politieke Partijen.

ondersteuningsverklaringen.nl

Tijdens de periode van kandidaatstelling moeten politieke groeperingen voldoen aan een zware administratieve taak: het verkrijgen van alle instemmingen van de kandidaten.