Verkiezingsprogramma / Opstellen /

Stellingname

De politieke inhoud is afhankelijk van wat er bij ons wordt aangedragen. Dat moeten wij verwerken.

De verkiezingen van 17 maart 2021 voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt een belangrijk moment voor vele belangengroepen. Ook om de belangen van de plaatselijke politieke groeperingen te verdedigingen in “Den Haag”. Het Platform voor Plaatselijke Belangen zal een ruime verzameling van stellingnames moeten verwerken om te komen tot het programma.

Voor het innemen van een stelling is het nodig om een dossier bij het onderwerp aan te leggen. Het verkiezingsprogramma schrijven wij samen. Door stellingnames door te geven komt er input vanuit de groeperingen en samenleving. Onze redactie doet haar best te komen tot een eenduidig en consistente boodschap. Wij hebben jouw inbreng nodig.
Dit is de propositie die opgenomen zou kunnen worden in het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld: "Wij zijn voorstander voor de invoer van (...)" of "Wij willen (...) afschaffen en vervangen door (...)"
Hier is ruimte voor verdere onderbouwing. Zoals berekeningen, of een concreet voorstel om de stellingname te verwezenlijken.
Hier is meer informatie te vinden over de stellingname of voorstel.
Binnen het politieke spectrum is er een veelvoud aan onderwerpen die besproken worden. Door de onderstaande categorisering kan deze stellingname makkelijker met aanverwante stellingnames worden vergeleken.
Geselecteerde waarde: {waarde}%
Hoe gevoelig ligt deze stellingname?
Geselecteerde waarde: {waarde}%
Hoe wenselijk wordt deze stellingname gevonden in de samenleving?
Op welke schaal is de stellingname van relevantie?
Geselecteerde waarde: {waarde}%
Hoe wenselijk zien de andere politieke partijen deze stellingname?
De regering heeft een portefeuille verdeling, waaraan de commissies binnen de Tweede Kamer zijn te verbinden, evenals onze werkgroepen. Deze verdeling en definitie kan veranderen. Voor de stellingname geeft het een handvat waar deze onder te brengen kan zijn.
Geselecteerde waarde: {waarde}%
Hoe toegankelijk is het onderwerp voor de "gewone burger", of is deze stellingname zeer specialistisch?