Standpunten

Het Platform voor Plaatselijke Belangen gaat voor:

 1. de menselijke maat:

  1. ieder heeft het recht op heemding (publieke taak om ontheemding te bestrijden) – jij hebt het recht om thuis te zijn in “het dorp”, waar wij naar elkaar omkijken;

  2. besluiten op het laagst mogelijke niveau leggen, zoals de gemeente, zodat besluiten het dichtst bij de inwoners genomen kan worden: subsidiariteit en een werkende democratie;

  3. wij eisen voor iedere inwoner een leefniveau boven de armoedegrens door een belastingvrije voet en bestaanszekerheid door vooral vereenvoudiging van alle regelingen en toeslagen (regel luw);

 2. een goed heden en een goede toekomst:

  1. wij stellen de proportionaliteit van de maatregels in vooral 2020 ter discussie – de menselijke omgangsvormen, plaatselijke economie en cultuur mogen niet vernietigd worden door een managementprobleem – de publieke vitale beroepen (medisch, zorg, politie) dienen beter gewaardeerd te worden door capaciteit te vergroten;

  2. wij zetten ons in voor het behoud van de pensioenen en versterking van de rechtspositie van zzp-ers en mkb-ers;

  3. wij investeren in gezinnen en studenten, en daarmee in een kenniseconomie – door een riante kindertoeslag en gratis onderwijs (afschaf leenstelsel);

 1. een natuurlijke leefomgeving in balans met de mens:

  1. genieten van de natuur is goed voor de volksgezondheid (allemansrecht);

  2. een plaatselijke voedselketen: van de boer tot in de winkel;

  3. ingrijpende maatregelen in het landschap moeten over 40 jaar nog altijd duurzaam beleid zijn door focus op behoud natuurwaarden;

  4. productie van energie en warmte moet in het algemeen belang (NUTS-voorziening);
 2. een betrouwbare overheid in een dienstbare rol die vrijheid biedt aan haar inwoners:

  1. haar kerntaken voert ze uit, terwijl complexiteit en bemoeienis wordt afgeschaft. Een betrouwbare overheid heeft de taak om op integere wijze mensen- en burgerrechten na te leven en uit te voeren (primaire bussiness-rule) en wij zullen het aantal “uitzonderingen bij wet” terugdringen – hierdoor verkrijgt ieder de rechten en vrijheden die verwoord zijn in de grondwet;

  2. ze zorgt voor onderlinge verantwoording en consistentie in wet– en regelgeving.

Door al het bovenstaande te realiseren, kunnen wij blijven samenwerken aan een democratische samenleving en menselijke economie. Juist na 2020 moet er veel hersteld worden. Het platform wil hoopvol stippen op de horizon blijven zetten. Het dorp is nooit af.

Dorp Nederland

Behouden wat goed is,
verbeteren dat wat moet!

In onze visie is heel Nederland een dorp. Het dorp biedt ruimte om te leven, sociale samenhang en de menselijke maat. De natuur is dichtbij. Wij zijn bewust vrij. Juist op deze kleine schaal moeten wij beslissingen nemen. Met elkaar zetten wij ons in om dit het mooiste dorp van Nederland te maken. Ieder dorp, stad en buitengebied.