Platform voor Plaatselijke Belangen

Roadmap

De koers is bepalend hoe het Platform voor Plaatselijke Belangen zich manifesteert. Niet als een zelfstandige politieke partij, maar als een aanvulling voor de bloedgroep.

1. Betrekken bloedgroep

Politiek is mensenwerk. Vertrouwen ontstaat wanneer wij elkaar ontmoeten. Wij moeten van elkaar aanvoelen dat we onderdeel zijn van dezelfde bloedgroep, ook wanneer wij andere standpunten hebben. De kracht van de regio is het begrijpen dat er eenheid is in verscheidenheid. Alles draait om samenwerking.

2. Platform bouwen

Wij hebben behoefte aan het effectief verbinden van elkaars politieke inzet. Hiervoor zoeken we naar een digitaal ondersteunde methode.

3. Boodschap verwoorden

Op ieder onderwerp zijn er vele verschillende meningen en andere perspectieven. Juist de variatie is onze kracht. Samen maken we afwegingen. In de boodschap benoemen wij waarin de bloedgroep bij elkaar samen komt.

4. Campagne voeren

Uiterlijk in 2025 zullen de volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn. Het Platform voor Plaatselijke Belangen heeft de intentie om te zorgen dat de bloedgroep wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Dorp Nederland

Behouden wat goed is,
verbeteren dat wat moet!

In onze visie is heel Nederland een dorp. Het dorp biedt ruimte om te leven, sociale samenhang en de menselijke maat. De natuur is dichtbij. Wij zijn bewust vrij. Juist op deze kleine schaal moeten wij beslissingen nemen. Met elkaar zetten wij ons in om dit het mooiste dorp van Nederland te maken. Ieder dorp, stad en buitengebied.

Deze visie nemen wij als uitgangspositie om met elkaar in gesprek te gaan over onze standpunten. Wij zoeken naar draagvlak voor keuzes. Samen komen wij uiteindelijk bij de boodschap die we samen kunnen voeren. Op zoek naar de eenheid in verscheidenheid.

Platform voor Plaatselijke Belangen

naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onze bloedgroep bestaat uit plaatselijke politieke groeperingen die op een onafhankelijke wijze zich inzetten, bijvoorbeeld binnen de gemeenteraad. De belangen die daar behartigd worden vinden meestal niet haar weg naar de wetgever. Dat is wat wij willen veranderen. Terwijl wij van onder af, middels subsidiariteit, wel het gewenste maatwerk kunnen leveren. Zo kunnen wij efficiënter met decentralisaties om gaan.

Dit geeft ons een uitdaging: Maak de belangen hoorbaar. Inzichtelijk. Bundel ze en laat deze belangen de argumenten zijn van de afwegingen zijn die de volksvertegenwoordiger maakt.

Deze insteek kan op vele verschillende manieren worden gerealiseerd. Het Platform voor Plaatselijke Belangen zoekt de oplossing in de digitale ondersteuning van de bundeling van de bloedgroep. Hierin willen we complementair zijn.

Dorpenplatform

Iedereen betrekken, voor elkaar zorgen,
in belang van onze samenleving!

In veel gemeenten zijn dorps- en wijkraden actief. Binnen deze raden zijn inwoners actief die hun best doen om hun eigen leefomgeving te vertegenwoordigen. Ze zijn innig verbonden aan hun dorp of hun wijk. Vanuit deze rol willen ze “lobbyen” bij de gemeentelijke organisatie — zowel ambtelijk als politiek. Binnen onze blauwdruk vinden deze dorps- en wijkraden een platform bij de plaatselijke politieke groepering(en).

Dit is (mede) ter versterking van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Blauwdruk

subsidiariteit voor de vertegenwoordiger

De ondersteuning die het Platform voor Plaatselijke Belangen kan gaan aanbieden is een op digitale wijze uitgewerkte blauwdruk.

Op deze wijze kunnen we de dynamieken ondersteunen tussen:

  • Dorps- en Wijkraden en de plaatselijke politieke groepering;
  • De plaatselijke politieke groepering en de provinciale politieke partij;
  • De provinciale politieke partij en de steunfractie van de senator;
  • Inwoners en haar vertegenwoordigende organen, zoals de dorps- en wijkraad of de plaatselijke politieke groepering of rechtstreeks naar de gemeente — dat noemen we inspraak.

In al deze gevallen gaat het om hetzelfde datamodel. De gebruikers zijn “politiek betrokken”. Door deze eenzelfde aanpak faciliteren wij zowel indirecte democratie (vertegenwoordiging), als directe democratie. En zo kan een zeer plaatselijk standpunt uiteindelijk worden meegewogen op nationaal of zelfs Europees niveau.

Binnen de blauwdruk komen verschillende diensten naar voren. Er is behoefte aan informatiemanagement van de veelheid aan dossiers, de koppeling van het beleid, maar ook aan de onderlinge interactie. Van zoeksysteem tot sociaal netwerk.