lokaal perspectief

Nederland bestaat uit 352 gemeenten. In bijna alle gemeenten is er wel een politieke partij die een lokaal perspectief verwoord.

Deze standpunten brengen wij in kaart. Wij vergelijken en benadrukken de overeenkomsten.

lokaal perspectief: een intelligente encyclopedie van standpunten en plaatselijke belangen. Samen doorgronden wij de lokale aanpak. Wij koppelen de verzameling van verkiezingsprogramma’s met elkaar, met raadsinformatiesystemen middels beleidsagenda.nl en zorgen direct voor stellingname in de stemhulp opThema. De functionaliteiten van lokaal perspectief zijn benaderbaar als een module in partijadministratie.nl.

Inzicht in de bloedgroep

Er zijn 785 politieke partijen die behoren tot “de bloedgroep” van de onafhankelijke en lokale politiek. Er is verscheidenheid, maar dat maken wij inzichtelijk.

Eenheid in verscheidenheid

Ons doel is de slagkracht te vergroten. Zorgen dat jij in jouw gemeente met een sterker verhaal kan komen. Zorgen dat het in jouw regio’s en provincie inzichtelijk wordt welke plaatselijke belangen er zijn. Zorgen dat onze belangen worden behartigd — door vertegenwoordiging of lobby — in de Staten-Generaal én binnen Europa.

navigeren

Er zijn veel onderwerpen die voorbij komen binnen het politieke werk.

vergelijken

Hoe denken de verschillende lokale partijen over een bepaald onderwerp?

toevoegen

Jullie verkiezingsprogramma is al geschreven. Wij analyseren het programma en nemen die op in de encyclopedie.

schrijven

Maak gebruik van een op maat gemaakte blauwdruk om de basis van het programma te leggen.

schrijf een verkiezingsprogramma

Bepaal jullie eigen positie, met kennis van standpunten binnen de bloedgroep.

Welke onderwerpen hebben jullie prioriteit? Wat speelt er binnen de gemeente en in regionaal verband? Hoe wil jij als raadslid dat specifieke probleem gaan aanpakken?

Doordat we kunnen verwijzen naar de inbreng van anderen, bijvoorbeeld uit buurgemeenten, kunnen we jou inspireren tot een professionelere onderbouwing. Eventueel zelfs direct regionale afstemming.