Bedankt voor uw stem!

Zonder de inzet van vele vrijwilligers, raadsleden en vrienden hebben we dit mooie resultaat niet kunnen bereiken. Wij hebben u bereikt en overtuigd. Zonder uw stem en die van vele anderen kunnen wij ons niet zo daadkrachtig inzetten als volksvertegenwoordigers.

1
zetels

U kunt lid worden van uw plaatselijke politieke groepering, in uw gemeente!

wIJ ZIJN

Verkiesbaar

De belangen vanuit jouw regio die vertegenwoordigen wij. Help ons op weg naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Over ons

dichtst bij jou!

Plaatselijke Politieke Groeperingen zijn al jaren aanwezig in jouw gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaf 28,65% van de stemgerechtigden de voorkeur voor een plaatselijk politiek geluid. Met aandacht voor de belangen van de inwoners en de leefbaarheid hebben ze zich ingezet met gezond verstand.

Verkiezingscampagne

Wij gaan naar u op zoek!

Hieronder vindt u een overzicht van onze kalender, krantenartikelen en aanwezigheid op de verschillende tv-kanalen en online.

Kandidaten

0
verkiesbaar op onze lijst

Gemeenten

15
in Nederland

Raadsleden

287
die ons ondersteunen

voortstuwende krachten

Kandidaten

Showcase your sponsors replacing those handy image Elements. My sponsors provide:

Bekijk al onze kandidaten!

Testemonial uit de regio

gemeente, provincie

Plaatselijke aanpak

Hier geven we een samenvatting van een interview. Dit artikel gaat in op de voordelen van de manier wij de plaatselijke politieke groeperingen versterken en hoe wij hierdoor opkomen voor de inwoners in die regio. De manier hoe wij volksvertegenwoordiging in de praktijk brengen is ons onderscheidend vermogen.

map-marker-alt-hands-helping-solid-6

onze koers

Programma

Samenbrengen van de plaatselijke belangen. Wij bundelen onze stellingnames en komen met een consistente visie.

data-driven en evidence-based uitwerking
STELLINGEN DIE VERWERKT ZIJN IN PROGRAMMA 73%
STELLINGNAME GEDEELD DOOR PLAATSELIJKE GROEPERINGEN 93%

Kernwaarden

Verkiezingen voor de Tweede Kamer 2021

Uitslag

1 %
Opkomst
1 %
Stemmen
1
zetels