Bedankt voor uw stem!

Zonder de inzet van vele vrijwilligers, raadsleden en vrienden hebben we dit mooie resultaat niet kunnen bereiken. Wij hebben u bereikt en overtuigd. Zonder uw stem en die van vele anderen kunnen wij ons niet zo daadkrachtig inzetten als volksvertegenwoordigers.

zetels
1

U kunt lid worden van uw plaatselijke politieke groepering, in uw gemeente!

wIJ ZIJN

Verkiesbaar

De belangen vanuit jouw regio die vertegenwoordigen wij. Help ons op weg naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Over ons

dichtst bij jou!

Het Platform voor Plaatselijke Belangen zet zich in voor de plaatselijke politieke groeperingen. Ze zijn al jaren aanwezig in jouw gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaf 28,65% van de stemgerechtigden de voorkeur voor een plaatselijk politiek geluid. Met aandacht voor de belangen van de inwoners en de leefbaarheid hebben ze zich ingezet met gezond verstand.

Verkiezingscampagne

Wij willen u bereiken. Wij willen u raken.

Hieronder vindt u een overzicht van onze kalender, krantenartikelen en aanwezigheid op de verschillende tv-kanalen en online.

Kandidaten

verkiesbaar op onze lijst
0

Gemeenten

in Nederland
15

Raadsleden

die ons ondersteunen
50

voortstuwende krachten

Kandidaten

Hier staan wij voor:

Bekijk al onze kandidaten!

Testemonial uit de regio

gemeente, provincie

Plaatselijke aanpak

Hier geven we een samenvatting van een interview. Dit artikel gaat in op de voordelen van de manier wij de plaatselijke politieke groeperingen versterken en hoe wij hierdoor opkomen voor de inwoners in die regio. De manier hoe wij volksvertegenwoordiging in de praktijk brengen is ons onderscheidend vermogen.

Platform voor Plaatselijke Belangen

onze koers

Programma

Nederland als een dorp. De menselijke maat in onze samenleving terugbrengen, door de plaatselijke belangen te benoemen.

data-driven en evidence-based uitwerking
STELLINGEN DIE VERWERKT ZIJN IN PROGRAMMA 73%
STELLINGNAME GEDEELD DOOR PLAATSELIJKE GROEPERINGEN 93%

Kernwaarden

Verkiezingen voor de Tweede Kamer 2021

Uitslag

Opkomst
0 %
Stemmen
0 %
zetels
1