Organisatie /

ANBI

Bij donaties zijn belastingsvoordelen mogelijk. Als een Algemeen Nut Beogende Instelling maken wij het mogelijk om uw donatie bij uw belastingaangifte te verrekenen met uw inkomen.

De Stichting Politiek Actie Comité van de Regio is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Dit betekent dat financiële bijdrages via deze stichting aan het Platform voor Plaatselijke Belangen, de Kiesvereniging van de Regio en het Instituut van de Regio onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij de belastingaangifte.

Doelstellingen

De stichting is ter bevordering van de democratische rechtsorde en stelt zich ten doel:

  1. het benoemen van thema’s die spelen in de samenleving;
  2. om de slagkracht van de politieke organisatie te versterken;
  3. uitdragen van gedachtegoed en ondersteunen van de aanpak;
  4. het mogelijk maken van het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk werk ten behoeve van de politieke organisatie.

Beleidsplan

In hoofdlijnen:

Organisatiestructuur

De Kiesvereniging van de Regio (vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, KVK 738 68 167) heeft twee registraties in de kiesregisters van de Kiesraad. Dit zijn de namen waarmee ze naar buiten treed en verkiesbaar kan zijn. Voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is de registratie Platform voor Plaatselijke Belangen. Deze kieslijst is eveneens het platform waarmee wij de plaatselijke politieke groeperingen willen bedienen. Hiernaast heeft ze ook nog de registratie vandeRegio voor de leden in het Europees Parlement.

De kiesvereniging wordt bijgestaan door het Instituut van de Regio (stichting, KVK 000 00 000). Haar taak als het politiek-wetenschappelijk instituut neemt ze breed op. Het instituut verzorgt de dienstenorganisatie.

Voor de taak van fondsenwerving is specifiek een aparte rechtspersoon opgericht: Stichting Politiek Actie Comité van de Regio.

RSIN
KVK000 00 000
Naam instellingStichting Politiek Actie Comité van de Regio
Oprichtingsdatumapril 2021
Bankrekeningnummer
(donaties mogen geweigerd worden)
Contactgegevenspac @ vanderegio.nl

Bestuurssamenstelling

(solliciteren?)

(vacature), voorzitter
(vacature), secretaris
(vacature), penningmeester
Beloningsbeleidbestuursleden ontvangen geen vergoeding
Jaarverslag