In het voorbereidende proces van het opstellen van het verkiezingsprogramma verzamelen we stellingen. Aan de hand van deze stellingen categoriseren we ze (met labels), zodat over ieder onderwerp een serie stellingen is. Met de stellingname is dat input voor de te schrijven tekst, en is het input in de stemhulp-vergelijking.

De suggestie die u doet om in te nemen. Help ons positie bepalen.
OPTIONEEL. Verwijzing wanneer de vraagstelling al elders in een stemhulp is gebruikt. Gebruik #5 om aan te geven dat het de vijfde stelling betreft. Een URL is ook toegestaan.

Een goede stelling die voldoet aan deze criteria:

  • het betreft een politieke keuze, waar iemand in principe voor (of eens) maar ook tegen (of oneens) kan zijn;
  • kan de keuze tussen het een of het ander zijn;
  • bevat geen (meervoudige) ontkenning;
  • is in één zin duidelijk geformuleerd.