Ondersteuningsverklaringen.nl

3. Printen

4. Insturen

{titel-tekst|Welkom bij Ondersteuningsverklaringen.nl. Dit is een gratis dienst in de bemiddeling tussen nieuwkomende politieke partijen en burgers die willen helpen de democratie toegankelijker te maken voor nieuwe geluiden in de samenleving. Deze dienst beperkt zich tot één specifieke fase en taak: het vergaren van de ondersteuningsverklaring.}

{content|}