vandeRegio

kiescollege niet-ingezetenen

Vanaf 2023 de manier voor de Nederlanders die in het buitenland wonen om ook hun indirecte stem uit te brengen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Video afspelen

Deelname aan de verkiezingen voor het kiescollege niet-ingezetenen is wel iets ingewikkelder dan alleen maar een vakje rood volkleuren. Daarom helpen we graag:

Manifest

Video afspelen

Welke taak en rol vervult de Kiesvereniging van de Regio?

Indirecte stem voor de Senaat

Video afspelen

De route van jouw stem voor het kiescollege tot uiteindelijk een benoeming als senator, ook namens jou!

Standpunten

Nederlanderschap, rechtszekerheid en onderwijs

  • Iedere Nederlander — ongeacht woonplaats — is gelijk voor de wet en kan zich gelijkwaardig beroepen op hun rechten en vervullen van hun plichten. Ook als het gaat om eigendommen, familie, rechtszekerheid, sociale zekerheden en onderwijs.
  • Iedere Nederlander en hun kinderen hebben het recht om in Nederland op gelijke voet onderwijs te genieten.

Internationaal beleid en Economie

  • Nederland dient een e-residency programma aan te bieden, ook zo dat Nederlanders in het buitenland gewoon een Nederlandse bankrekening kunnen aanhouden en een Nederlands bedrijf runnen zonder complexe constructies.
  • Nederland heeft een actieve verantwoordelijkheid om geopolitieke ontwikkelingen te de-escaleren.

Imago en Visie

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Staatsinrichting

  • Beleid wordt zoveel mogelijk met de inwoners gemaakt. Zelfbeschikking en zelfredzaamheid. Decentralisatie en Subsidiariteit. Menselijke maat kan behouden worden door de gemeenten. Op provinciale schaal is er behoefte aan meer autonomie.
  • Caribisch Nederland wordt ook een gelijkwaardig onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie.
  • De Eerste Kamer beheert de toekomstvisie van de regering, toetst actief en kan uiteindelijk ook initiatief nemen.
  • Overheidsorganen leggen (wederzijds) aan elkaar verantwoording af.

Onze mensen wereldwijd

Iemand
Ergens
beroep
"quote"
Iemand
Ergens
beroep
"quote"
Iemand
Ergens
beroep
Iemand
Ergens
beroep
Iemand
Ergens
beroep
Iemand
Ergens
beroep
Iemand
Ergens
beroep
Iemand
Ergens
beroep
"quote"
Iemand
Ergens
beroep
"quote"
Iemand
Ergens
beroep
Iemand
Ergens
beroep
"Maak getrapte verkiezingen transparanter. Onze democratie wordt opnieuw ingericht, zoals door een kiescollege voor de Eerste Kamer. Door rechtstreeks te kunnen stemmen op een kandidaat-senator versterken we de legitimiteit. Zo zetten we onze standpunten kracht bij."
Sent G. Wierda
Apeldoorn, Nederland
voorzitter vandeRegio,
beleidsmedewerker OSF

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het contactformulier is nog niet ingeschakeld. Gebruik het email-adres: kiescollege@vanderegio.nl

Auteursrecht behouden © 2022-2023 Kiesvereniging van de Regio

contact: kiescollege@vanderegio.nl

FAQ: Een kiescollege voor niet-ingezetenen is nieuw en daarmee voor veel mensen onduidelijk. Wij kregen vragen over wat een kandidaat doet en wat er van hun verwacht wordt zodra ze worden benoemd. Evenals wat vandeRegio onderscheidt van andere politieke partijen.